Assess Your Risks

Analysieren
Sie Ihre Risiken

Assess Your Risks

Valuta il tuo rischio

Posuďte svá rizika

Zhruba 80% nově založených společností přežije v Evropě svůj první rok, ale po pěti letech jich přežívá již jen 44% (dle Demografické statistiky podnikání Eurostatu).

„Chybějící plánování“ bylo identifikováno jako jeden z hlavních důvodů, proč je podnikání neúspěšné.

Malé a Střední Podniky (MSP) jsou obdobně jako všechny ostatní organizace vystaveny různým rizikům. Ale jen 30% z nich má skutečně plán, co dělat, pokud se riziko či hrozba stane realitou.

Například: Průzkum společností PwC o „Narušení informační bezpečnosti“ uvádí, že:

  • 76% MSP se v roce 2012 setkalo s bezpečnostním incidentem,
  • ve více než polovině případů byl incident vážný,
  • v průměru 500 tisíc až 1milión Kč bylo zaplaceno na nákladech na odstranění následků těchto závažných incidentů.

 

A jak jste na tom Vy? Máte plán na zvládání rizik a incidentů?

 

Vyzkoušejte si zde úroveň znalostí a připravenosti, jak zvládat rizika a incidenty ve Vaší společnosti.