Η Εξειδίκευσή μας

Έξι οργανισμοί (εταίροι) συγκέντρωσαν την εμπειρογνωμοσύνη τους για την ανάπτυξη του έργου CASSANDRA.

Στο εγγύς μέλλον θα σας δώσουμε μια γενική εικόνα των προσφορών τους.