Ποιός είναι πίσω από το CASSANDRA;

Έξι οργανισμοί από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τσεχία και την Κύπρο έχουν αναπτύξει από κοινού την Προσέγγιση CASSANDRA στο πλαίσιο ενός έργου της ΕΕ. Όλοι οι εταίροι συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου υπό την ηγεσία της emcra. Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος διαχείρισης έργων PRINCE2.

Τέσσερις από τους εταίρους είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις για την ετοιμασία των αποτελεσμάτων του έργου. Έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, της ασφάλειας πληροφοριών, της επιχειρησιακής συνέχειας, της διαχείρισης κρίσεων, της οργανωτικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της διαχείρισης ποιότητας. Παράλληλα, έχουν εκτενή γνώση στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, της ηλεκτρονικής μάθησης, της πιστοποίησης και του προγραμματισμού.

Η ομάδα-στόχος του έργου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύονται από δύο ενώσεις στην κοινοπραξία του έργου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου 10.000 δυνητικούς χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Η emcra GmbH είναι μια κορυφαία εταιρία κατάρτισης και συμβούλων στους τομείς της κρατικής χρηματοδότησης και της διεθνούς διαχείρισης έργων. Παρέχει σχετικές γνώσεις και λύσεις στους αιτούντες επιχορηγήσεων, συγγραφείς προτάσεων έργων και διευθυντές έργων.

Η emcra GmbH βοηθά ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, που καλύπτουν θέματα οικονομικών πόρων, διεθνοποίησης, μεθόδων διαχείρισης έργων, διαχείριση ποιότητας, ψηφιοποίησης, πιστοποίησης, κλπ.

Η emcra GmbH εγγράφεται σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για ποιοτική διαχείριση, διαχείριση έργων και κατάρτιση. Είναι επίσης μέλος της γερμανικής Ένωσης ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσων (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft e.V.).

Επιπλέον , η emcra GmbH είναι εγγεγραμμένος πάροχος εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην τάξη και με ηλεκτρονική μάθηση (e-learning). Η emcra προωθεί τις ικανότητες εξειδικευμένων επαγγελματιών, έτσι ώστε να μπορούν να πετύχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.

IBWF e.V. (Institute for Business Consulting, Economic Development and Research) Εδρεύει στο Βερολίνο και είναι ο μόνος οργανισμός στη Γερμανία και την Ευρώπη που συγκεντρώνει δικηγόρους, φοροτεχνικούς, ελεγκτές και συμβούλους επιχειρήσεων σε ένα οργανωμένο, πολυεπιστημονικό δίκτυο.

Το IBWF e.V. ιδρύθηκε το 1977 και συγκεντρώνει 40 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και εξειδικευμένων γνώσεων από τα περίπου 1.000 μέλη του.

Το Ινστιτούτο διαθέτει τη τεχνογνωσία του στις γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, σε συνεργασία με τον συνδεδεμένο οικονομικό οργανισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «Wirtschaft Bundesverband Mittelständische e.V.».

Το IBWF e.V. είναι δεσμευμένο σε πρότυπα υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό, μόνο οι σύμβουλοι που πληρούν τα κριτήρια ειδική κατάρτισης και συμβουλευτικής ικανότητας μπορούν να γίνουν μέλη του δικτύου IBWF.

O lvh είναι ο περιφερειακός οργανισμός χειροτεχνίας/βιοτεχνίας στην περιοχή του Nότιου Τιρόλου στην Ιταλία. Από την ίδρυσή του το 1989, ο οργανισμός ασχολείται κυρίως με την εκπροσώπηση των βιοτεχνιών στα τοπικά και περιφερειακά ιδρύματα, σε άλλους οργανισμούς και στην κοινωνία γενικότερα. Με περισσότερα από 8.000 μέλη, o lvh είναι o μεγαλύτερος εμπορικός οργανισμός στο Νότιο Τιρόλο. Ο lvh προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τα μέλη του, όπως λογιστική, λογιστική προσωπικού, φορολογικούς υπολογισμούς, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, νομικές συμβουλές και μαθήματα κατάρτισης.

Ο οργανισμός είναι μέλος του οργανισμού «Confartigianato imprese», που είναι η Ιταλική εθνική ένωση χειροτεχνίας και των προτύπων μικρών επιχειρήσεων.

LVH είναι οργανισμός προσανατολισμένος στα έργα με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρία στη διαχείριση εθνικών ESF-, ERDF- και Interreg έργων, καθώς επίσης και στο Erasmus+ - Στρατηγικές Συμπράξεις.

Η Tournis Consulting LP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της Διαχείρισης Κινδύνων, της Διαχείρισης Κρίσεων, της Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Διαχείρισης Ασφάλειας, της Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου.

Διαθέτει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς που επιτρέπει στην εταιρεία να συνεργαστεί με πελάτες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, συμβουλεύοντάς τους για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε επαγγελματικές και οργανωτικές απαιτήσεις, πώς να διαμορφώσουν στρατηγικές και οδικούς χάρτες, και πώς να προχωρήσουν με ασφάλεια στην εφαρμογή και την ενσωμάτωση τους.

Η Tournis Consulting LP είναι μέλος του ομίλου επιχειρήσεων SIGMA και λειτουργεί με διεθνή και εθνικά πρότυπα, με κανονισμούς, με νομοθεσίες και με τις κατευθυντήριες γραμμές του κάθε πελάτη. Η εταιρεία χρησιμοποιεί παγκοσμίως καθιερωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές που είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του πελάτη της, είτε σε ένα τοπικό ή πολυεθνικό επίπεδο τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Κυπριακό Σωματείο Διαχείρισης Έργων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την προώθηση διεθνών προτύπων και τεχνικών διαχείρισης έργων στην Κύπρο και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας κουλτούρας διαχείρισης έργων που είναι γνωστή στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία γενικότερα.

Εκτός από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με μεθοδολογίες διαχείρισης έργων, το Σωματείο συνεργάζεται επίσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμμετέχοντας στην έρευνα σε θέματα διαχείρισης έργων

Το Κυπριακό Σωματείο Διαχείρισης Έργων είναι η εθνική ένωση του Διεθνές Οργανισμού Διαχείρισης Έργων (IPMA), που είναι η πιο φημισμένη ομοσπονδία σε θέματα διαχείρισης έργων σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, το Σωματείο είναι ενεργός εταίρος σε προγράμματα της ΕΕ από το 2012, συμβάλλοντας με την εμπειρία του στη διαχείριση έργων και προγραμματισμό, στην οικονομική διαχείριση και σε επιχειρηματικά πρότυπα (ISO).

Η T-SOFT είναι μια εταιρεία πληροφορικής που επικεντρώνεται κυρίως σε εξειδικευμένα συστήματα πληροφορικής, ενοποίησης και ασφάλειας. Ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι η ικανότητά της να αναπτύσσει και να εφαρμόζει εξειδικευμένα συστήματα εθνικής εμβέλειας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στους πελάτες της συμπεριλαμβάνονται δημόσιες αρχές, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και διεθνείς οργανισμούς.

Κύρια εξειδίκευση της εταιρείας είναι η ολοκλήρωση συστημάτων, η ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων και εξωτερικών συνεργασιών. Αυτοί οι τρεις όροι αφορούν όλες τις πολύπλοκες προμήθειες υλικού, λογισμικού, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις πλατφόρμες της Microsoft, Oracle ή SafeNet, την ανάπτυξη και τροποποίηση των προσαρμοσμένων λογισμικών, τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των διαφόρων συστημάτων, συντονισμός των υπεργολάβων και των ομάδων ανάπτυξης, διασφάλισης της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών επιτυγχάνοντας αποτελεσματική διασύνδεσή τους, διασφάλισης της ασφάλειας του συστήματος, συμβουλευτικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών, εκπαιδεύσεις και επιχειρησιακή υποστήριξη.

Άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν λύσεις συστημάτων με την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων της εταιρείας και των διαδικασιών ολοκληρωμένων λύσεων στην υποστήριξη της διαχείρισης κρίσεων. Η T-SOFT επίσης παρέχει λύσεις διαδικαστικής διαλειτουργικότητας βάσει κυρίως των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών προτύπων.