Kdo je za projektem CASSANDRA?

Projekt CASSANDRA vyvíjelo společně v rámci EU programu šest společností z Německa, Řecka, Itálie, České republiky a Kypru. Pod vedením společnosti emcra k úspěchu projektu přispěli všichni partneři. Pro projektový management byla použita metodika PRINCE2.

Čtyři z partnerů mají dostatečné znalosti pro zpracování výstupů projektu. Mají zkušenosti s řízením rizik, informační bezpečností, plánováním kontinuity podnikání, krizovým řízením, rozvojem organizací, vytvářením kapacit a řízením kvality. Souběžně s tím mají dostatečné znalosti se vzděláváním v Evropě, e-learningem, certifikací a programováním.

Cílová skupina, malé a střední podniky jsou v projektovém konsorciu representovány dvěma asociacemi, které společně reprezentují okolo 10 000 potenciálních uživatelů projektových výsledků.

Další informace o partnerech projektu naleznete níže.

emcra GmbH je přední vzdělávací a poradenská společnost v oblasti vládních dotací a řízení mezinárodních projektů.

Společnost emcra GmbH zejména pomáhá malým a středním podnikům vytvořit své kapacity v oblastech jako finanční zdroje, internacionalizace, metody řízení projektů, řízení kvality, digitalizace, certifikace atd.

Společnost emcra GmbH se řídí národními, evropskými a mezinárodními standardy pro řízení jakosti, řízení projektů a školení. Je také členem Německé asociace pro malé a střední podniky (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft eV).

emcra GmbH je registrovaným poskytovatelem vzdělávání a účastní se Vzdělávání a odborné přípravy (VET) a Vzdělávání dospělých prostřednictvím klasické výuky a e-learningu. emcra zvyšuje kompetence kvalifikovaných odborníků k jejich úspěchu v národních a evropských projektech.

IBWF e.V. (Institut pro podnikatelské poradenství, ekonomický rozvoj a výzkum) sídlí v Berlíně a je jediným sdružením v Německu a Evropě, které sdružuje právníky, daňové poradce, auditory a obchodní poradce v organizované multidisciplinární síti.

Založena v roce 1977, IBWF e.V. disponuje 40 lety odborných zkušeností a odborných znalostí od přibližně 1 000 členů.

Institut zpřístupňuje tyto znalosti německé "střední třídě" ve formě skupiny odborníků a přípojeným sdružením sdružením "Bundesverband Mittelständische Wirtschaft eV".

IBWF e.V. drží vysoký standard kvality. Z tohoto důvodu se mohou stát členy sítě IBWF pouze poradci, kteří splňují specifická kritéria odborné přípravy a poradenství.

LVH je regionální sdružení řemesel v jižním Tyrolsku v Itálii. Od svého založení v roce 1989 se asociace podílela především na zastupování zájmů řemeslníků směrem k místním a regionálním institucím, dalším sdružením a společnosti obecně. S více než 8 000 členy je LVH největším sdružením obchodníků v Jižním Tyrolsku. LVH nabízí svým členům širokou škálu služeb, včetně účetnictví, personalistiky, výpočtu daní, poradenství v oblasti inovací, právního poradenství a školení.

Sdružení je členem tzv. „Confartigianato imprese“, italského národního sdružení pro řemesla a Standardy malých podnikatelů (SBS).

LVH je projektově orientovaná organizace s více než desetiletými zkušenostmi v řízení národních projektů ESF, ERDF a Interreg, jakož i projektů strategického partnerství Erasmus +.

Tournis Consulting LP poskytuje poradenské služby v oblasti řízení rizik, krizového řízení, kontinuity podnikání, řízení bezpečnosti a vnitřní kontroly.

Její tým expertů umožňuje společnosti spolupracovat s klienty z celé Evropské unie, oblasti Balkánu a Středního východu a poskytovat jim rady, jak definovat své profesní a organizační požadavky, jak vytvářet strategie a plány a jak postupovat při jejich implementaci a integraci.

Tournis Consulting je členem SIGMA BUSINESS NETWORK a pracuje s většinou mezinárodních a národních norem, předpisů, legislativy a individuálních směrnic zákazníků. Společnost používá globálně zavedené metodiky a osvědčené postupy přizpůsobené požadavkům svého klienta, ať už na místní nebo mezinárodní úrovni jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

Cyprus Project Management Company (CPMS) je nezisková organizace založená v roce 2008 s cílem zavádět mezinárodní standardy a techniky řízení projektů na Kypru a využívat výhod projektového řízení, které jsou obecně známy.

Kromě činností souvisejících s metodikami řízení projektů CPMS spolupracuje s dalšími mezinárodními sdruženími a účastní se výzkumu týkajícího se řízení projektů.

CPMS je národní asociace Mezinárodní asociace pro řízení projektů (IPMA), nejslavnější federace projektového řízení na celém světě.

Kromě toho je CPMS od roku 2012 aktivním partnerem v projektech EU, kde přispívá svými odbornými znalostmi v oblasti projektového řízení a plánování, finančního řízení a standardů podnikání (ISO).

T-SOFT je IT firma zaměřená především na tvorbu specializovaných informačních systémů, integraci a bezpečnost. Jedním z nejcennějších aktiv společnosti je schopnost v krátké době vyvinout a realizovat specializované systémy národního rozsahu. Mezi naše zákazníky patří veřejné správa, banky, velké podniky i mezinárodní instituce.

Hlavní specializací T-SOFT je systémová integrace, vývoj systémů na míru a outsourcing. Tyto tři oblasti zahrnují veškeré komplexní dodávky hardwaru, softwaru, odborných služeb na platformě Microsoft, Oracle nebo SafeNet, zajištění interoperability a propojení různých systémů, koordinace subdodavatelů a jejich vývojových týmů, zajištění spolupráce mezi různými informačními systémy díky jejich efektivnímu propojení, zabezpečení systémové bezpečnosti, konzultace a poradenství, školení a podpora provozu. Mezi další služby patří systémová řešení, která zvyšují bezpečnost firemních dat a procesů a komplexní řešení podpory krizového řízení. T-SOFT také poskytuje řešení interoperability založené na vojenských nebo civilních standardech.