Projekt CASSANDRA

Když dojde na řízení rizik, tak pro Malé a střední podniky (MSP) – a zvláště mikro společnosti – v oblasti služeb je včasná identifikace rizik a hrozeb podnikání výzva. Většinou nemají znalosti potřebné pro vytvoření odolnosti proti možným rizikům. A zde přichází do hry Evropský projekt CASSADRA.

Cílem dvouletého projektu (2015-2017), který byl financován ze „Strategického partnerství“ Evropského programu „Erasmus+“, je zvýšit stabilitu a odolnost MSP díky využití nových tří nástrojů. Tyto produkty pomohou MSP vytvořit systém řízení rizik přímo na míru potřeb své společnosti a zvýšit povědomí o možných rizikách a hrozbách podnikání.

Metodika CASSANDRA zahrnuje nástroj pro vlastní posouzení stavu, průvodce a online kurs. Díky použití těchto nástrojů budou MSP nezávisle a za příznivé náklady schopni analyzovat svá rizika podnikání a díky použití praktických strategií je v budoucnu minimalizovat nebo neutralizovat, čímž se stanou stabilnější. Všechny tři produkty poskytují znalosti z oblasti řízení rizik, plánování kontinuity podnikání a řízení bezpečnosti informací.